DE COMPLETE AGO JOBS & HR
#STUDENTENGIDS
Pik je graag een extraatje mee?
Bijverdienen als student levert je heel wat voordelen op.
En als jobstudent hou je dankzij het voordelige statuut een stevige extra cent over.
Veel vragen? AGO to the rescue.
< 600 UUR
= JOBSTUDENT
De eerste 600 uur betaal je onder
het voordelige jobstudentenstatuut
lagere sociale bijdragen.

Jouw nettoloon benadert
jouw brutoloon.
> 600 UUR
= DAT KAN
Meer werken dan 600uur?
Jobstudenten die meer dan 600 uren werken,
schakelen over naar een ander statuut.
Vanaf nu betaal je de gewone sociale bijdragen
en ook de bedrijfsvoorheffing zal van
je loon afgehouden worden.
#STUDENTENSTATUUT CHECK
Mag jij werken als student?

Je bent 16 jaar.
Je bent 15 jaar en hebt de eerste 2 jaar secundair onderwijs afgerond.
Studeren is je hoofdactiviteit in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs.
#STUDENTATWORK
Studentatwork.be bundelt jouw prestaties en geeft je een realtime overzicht van je
aantal gewerkte uren bij je verschillende werkgevers. Registreer je met je ID-kaart of via
Itsme. Met de app heb je altijd je gegevens bij de hand.

Wil je weten hoeveel je mag werken en verdienen als jobstudent? Lees alles op
de website van student@work

www.studentatwork.be
#GOEDGEREGELD BY AGO JOBS & HR
Werk je via AGO Jobs & HR? Dan zijn wij jouw wettelijke werkgever ongeacht het bedrijf
waarvoor je werkt. Contracten, veiligheid en communicatie?
Daar maken wij een erezaak van.
Contract
Jouw contract is key.
Vóór je opstart is jouw contract helemaal in orde en ondertekend. Digitaal. What else?
Ziek
Verwittig meteen je AGO-consultant
en bezorg aansluitend je medisch attest. Je bent verzekerd via het ziekenfonds van je ouders.
Arbeidsongeval
We doen er alles aan om ongevallen te vermijden. Schuilt Murphy toch ergens in een klein hoekje? AGO dekt je in. Eerste hulp bij specifieke gevallen? Eén adres: je AGO-consultant.
Safety first
Niet alle jobs en taken zijn toegelaten voor jobstudenten. We stellen je alleen jobs voor die perfect veilig zijn. Daarin maken we geen compromissen.
+/- 18
Hoe jonger je bent, hoe strikter beschermd. Ben je minder- of meerderjarig?
De mogelijkheden verschillen, wij weten raad.
Start je studentencarrière hier
FAQ STUDENTENARBEID
Je kan een vakantiejob doen bij een andere werkgever dan de deeltijdse werkgever bij wie je opleiding volgt. En dat buiten de uren waarin je normaal theoretische of praktische lessen volgt. Je ontvangt bovendien geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering. Wil je toch werken bij de werkgever bij wie je de opleiding hebt gevolgd, dan kan dit enkel in de zomervakantie, tijdens de periode waarin de stageovereenkomst niet geldt.
Ja, tijdens de zomermaanden (3e kwartaal) kan je je nog perfect uitleven in een vakantiejob. De absolute voorwaarde is dat je in juni afgestudeerd bent.
Neen. Ben je afgestudeerd voor 1 juni of gestopt met studeren,
dan kan je niet meer werken als student.
Ben je minderjarig? Dan mag je geen overuren presteren. Je mag maximaal 4,5 uur aan een stuk doorwerken. Werk je toch langer, dan heb je recht op een half uur pauze. Wanneer je langer werkt dan 6 uur aan een stuk werkt, dan heb je recht op een uur rust.
Ben je minstens 18 jaar? Dan ontvang je een extra vergoeding als je overuren presteert, net als gewone werknemers.
  • Wordt de dag- of weekgrens overschreden? Dan ontvang je een supplement van 50% voor de overuren.
  • Presteer je overuren op zon- en feestdagen? Dan krijg je dubbel zoveel loon, je ontvangt een supplement van 100% voor je overuren.
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je niet werken tussen 20u en 6u.
Als je tussen 16 en 18 jaar bent, dan mag je werken vanaf 6u en tot 22u of vanaf 7u en tot 23u.
Na een shift moet je minimaal 12 uur rust krijgen voor je aan een nieuwe shift begint.

Als je 18 jaar of ouder bent, dan kan je zowel in ploeg werken, alsook in de nachtploeg.
Ben je nog geen 18 jaar? Dan mag dat alleen in bepaalde sectoren, zoals horeca, bakkerijsector, ... met een maximum van één op twee zondagen. Op de dag voor of na een werkzondag krijg je een bijkomende rustdag.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je gewoon werken op zon- en feestdagen.
Vanaf 18 jaar mag je ‘s nachts werken indien dit mogelijk is in het bedrijf waar je bent tewerkgesteld.
In de meeste gevallen niet, tenzij je inkomsten boven een bepaald bedrag liggen. Dat bedrag wordt elk jaar aangepast. In 2023 ligt de grens op € 14.514,29 netto belastbaar inkomen. Blijf je onder die grens en werd er als werkstudent bedrijfsvoorheffing ingehouden? Dan krijg je die via de personenbelasting terug. De belastingsaangifte ontvang je automatisch van zodra je 18 bent. Ben je jonger? Dan vraag je een papieren aangifteformulier aan.
Je bruto belastbaar loon blijft onder een bepaalde grens. Dat bedrag verschilt voor samenwondende en alleenstaande ouders. Het bruto belastbaar loon hou je over na aftrek van socialezekerheidsbijdragen (2,71% voor jobstudenten, 13,07% voor werkstudenten). Voor werkstudenten telt ook het vakantiegeld mee.
Inkomstenjaar 2023
(aanslagjaar 2024)
Student
Student
(alleenstaande ouder)
Belastbare grensbedragen (idem voor job- en werkstudent) (inclusief vrijgesteld bedrag en aftrek beroepskosten 20%)
€ 7.956,00 bruto
€ 10.090 bruto (€ 11.952,50 indien je fiscaal beschouwd wordt als gehandicapt)
Tot het jaar waarin je 18 wordt, blijf je onvoorwaardelijk kinderbijslag ontvangen. Daarna moet je je aan enkele voorwaarden houden om het recht op kinderbijslag te behouden.
  • Vanaf 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, is het aantal uren dat je werkt bepalend voor je recht op kinderbijslag.
  • Zolang je minder dan 600 uur werkt (jobstudentenstatuut), behoud je je recht op kinderbijslag.
  • Werk je als werkstudent (je overschrijdt de 600 uur) en betaal je gewone socialezekerheidsbijdragen? Dan mag je maximum 80 uur per maand werken om je kinderbijslag te behouden.
Opgelet! Voor Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er andere regelingen. Informeer je bij je AGO-consultant.
  • Woon je in de Europese Unie of een land dat tot de E.E.R. behoort? Je volgt dezelfde wetgeving als de Belgische studenten.
  • Woon je buiten de Europese Unie of een land dat niet tot de E.E.R. behoort? Alles is afhankelijk van de reden van je verblijf in België. Informeer je correct bij je gemeentebestuur.
Je bouwt alleen vakantiegeld op als je boven je 600u aan de slag bent. Dus als je sociale bijdragen betaalt.